Personalia
Voornaam:
Achternaam:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Wachtwoord (om bladmuziek te kunnen downloaden):
Herhaal wachtwoord
Geboortedatum:
Dieetwensen:
Betaling: Schrijf de deelnemersbijdrage af via een eenmalige incasso.
Ik maak de deelnemersbijdrage zelf over.

Instrument
Instrument:
Muziekdiploma (of niveau) op dit instrument:
Overige instrumenten

Muziekvereniging
Lid van muziekvereniging

Referenties
Docent
Telefoonnummer(s)

Repertoire
Suggesties voor het thema Spotlight
Eventuele opmerkingen

Ondertekening
Ik ga akkoord met de voorwaarden, het huishoudelijk reglement en heb het formulier naar waarheid ingevuld.